Fenomen i ett sädesfält

MYSTISKA FIGURER I FORM AV SÄDESCIRKLAR (CROP CIRCLES) UPPSTÅR ÖVER HELA VÄRLDEN ÅR EFTER ÅR, MEN MEST I WILTSHIRE, ENGLAND