Crop Circle


Extrema meddelanden (Crop Circles) kommer ofta om sommaren i form av figurer i olika sädesfält, men mest i Wiltchire,UK föutom i övriga världen


EXEMPEL PÅ SÄDESCIRKLAR

SE LÄNKEN TILL Crop circle database för stort antal crop circles och mera detaljerad information!